Vi giver dig kvalitet til en pris – der holder

Profil

Murerfirmaet Nyborg Sørensen ApS blev etableret i 1972 og vi har gennem årene sat vores præg med adskillige og mangeartede kvalitetsbyggerier i området.

Vi beskæftiger 12-15 medarbejdere med beton-, murer- og tømrerarbejde, der benytter en moderne maskinpark, så vi rationelt kan klare enhver opgave.

Du kan være sikker på, at kvaliteten både er i orden og som aftalt.

Vi har aktivt focus på at have et godt arbejdsmiljø, hvor både sikkerhed og trivsel prioriteres højt. Det kan du mærke på vores engagerede medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.

Ved uenighed kan forbrugeren vælge at indgive klage til: Byggeriets Ankenævn. www.byggerietsankenaevn.dk


Byg Garanti Dansk Byggeri2
Byggeriets Kvalitetskontrol

Arbejdsområder

Vi er en fleksibel og alsidig samarbejdspartner, der kvalificeret indgår i dit byggeprojekt.

Vi udregner gerne tilbud eller overslag på baggrund af tegninger, skitser m.v., så du har overblik over byggeomkostningerne, inden byggeriet iværksættes.

Vi gennemfører byggeprojekter i totalentrepriser samt i fagentrepriser på beton-, murer- og tømrerarbejde.

Kontakt os uforpligtende for en nærmere drøftelse, uanset om dine planer/ønsker er små eller store.
Ring på telefon 86 38 12 66 eller send os en mail på nyborg-s@nyborg-s.dk

Nybygning

Vi udfører nybyggeri i en høj kvalitet af både boliger, landbrug og erhvervsbygninger:

Parcelhuse
Sommerhuse
Stuehuse
Landbrugsbyggeri
Erhvervsbyggeri

Til- og ombygning

Har du byggeplaner, så kontakt os, og træk på vores store erfaring med til- og ombygninger.

Du kan få en uforpligtende snak om, hvilke muligheder der er, og vi er gerne behjælpelige med skitser, ansøgninger og planlægning af hele byggeprojektet.

Vi har erfaringer i til- og ombygninger f.eks.:
- ombygning/modernisering af badeværelse og køkken
- tilbygning/ombygning/modernisering af parcelhus
- tilbygning af stald
- udvidelvse af ladebygning og kornlager
- udvidelse af plansilo
- udvidelse af forretnings- og erhvervslokale m.v.

Renovering/vedligeholdelse

Alle bygninger skal løbende vedligeholdes og renoveres.

Vi har stor erfaring i at istandsætte ethvert type byggeri og rationelt at kombinere renoveringen med fornyelser.

Mest forekommende renoveringsopgaver:
- Udskiftning af tag
- Reparation af tag
- Omfugning af facader
- Vandskuring og pudsning af facader
- Isolering og beklædning af facader
- Hulmursisolering
- Isolering af gulve og nye beton- eller trægulve
- Renovering af badeværelser og køkkener
- Ny skorstenspibe og isætning af Isokern

Vi er gerne behjælpelig med idéer og skitser, og vil gøre alt, for at din investering, bliver til daglig gavn og glæde.

Kloakering

Vi er autoriseret kloakmester med godkendt kvalitetsstyringssystem:

Det betyder at vi rationelt og sikkert laver:
- kloakering for husspildevand og tagvand
- afløb fra pladsbelægning
- omfangsdræn
- nedsivningsanlæg
- minirenseanlæg
- pilerenseanlæg
- gylleanlæg

Vi rådgiver gerne i projektering af anlæg, og hjælper dig med ansøgninger om din ejendoms afløbsforhold m.v. Efter afslutning af kloakentrepriser, udfærdiges skitser/tegninger og kvalitetsdokumentation.

Diamantboring/-skæring

Vi borer og skærer i alle byggematerialer med vores professionelle transportable anlæg.

Vi kommer overalt og arbejdet udføres hurtigt og effektivt.

Trykprøvninger

Her kan du se resultatet af vores seneste trykprøvninger.

 

Stuehus ved Ebeltoft

”Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa”

Data for måling
Test ved undertryk 0,20 l/s pr. m²
Test ved overtryk 0,24 l/s pr. m²
Resultat 0,22 l/s pr. m²

Bygget efter BR 2010

 

 

 
Bolig i Ebeltoft

”Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa”

Data for måling
Test ved undertryk 0,32 l/s pr. m²
Test ved overtryk 0,33 l/s pr. m²
Resultat 0,33 l/s pr. m²

Bygget efter BR 2010

 

Bolig i Grenaa

”Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa”

Data for måling
Test ved undertryk 0,16 l/s pr. m²
Test ved overtryk 0,22 l/s pr. m²
Resultat 0,19 l/s pr. m²

Bygget efter BR 2015

 

 

 
Bolig i Glesborg

”Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa”

Data for måling
Test ved undertryk 0,22 l/s pr. m²
Test ved overtryk 0,27 l/s pr. m²
Resultat 0,25 l/s pr. m²

Bygget efter BR 2010

 

Bolig i Fjellerup

”Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² ved trykprøvning med 50 Pa”

Data for måling
Test ved undertryk 0,26 l/s pr. m²
Test ved overtryk 0,24 l/s pr. m²
Resultat 0,25 l/s pr. m²

Bygget efter BR 2010